ΥπεΥθυνοΣ για το περιεχΟμενο βΑσει τηΣ TMG:

Μαριάνθη Μυλωνά
Δημοσιογράφος

Alteburgerstr. 40, D-50678 Κολωνία

Κινητό D: +49.151.20553695
Κινητό GR: +30.6972.640464

e-mail: milonamarie@netcologne.de

Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

© 2011 κατά Μαριάνθη Μυλωνά

Η αντιγραφή και η χρήση του περιεχομένου, ιδίως τη χρήση των εικόνων, κείμενο ή κείμενο, απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Μαριάνθη Μυλωνά.

Μαριάνθη Μυλωνά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, την εγκυρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών.

Οποιουδήποτε είδους ευθύνη έναντι Μαριάνθη Μυλωνά που προκαλούνται από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της αποκλείονται.

Μαριάνθη Μυλωνά διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να κάνει τροποποιήσεις ή προσθήκες σε αυτό το site

---

Bitte informieren Sie sich vor der Kontaktaufnahme über unsere Maßnahmen zum Datenschutz. Sie finden diese Informationen in unserer Datenschutzerklärung.

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO

Marianthi Milona
Journalistin
Alteburgerstr. 40, D-50678 Köln
mobil D: +49.151.20553695
mobil GR: +30.6972.640464
e-mail: milonamarie@netcologne.de,

erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung.

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind und sofern der Löschung keine gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, z.B. Aufbewahrungspflichten.

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen.

Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu
fordern.

Sie können unseren Verantwortlichen für den Datenschutz, Frau Marianthi Milona, unter den oben angegebenen Kontaktdaten oder per Post an unsere Anschrift erreichen.

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. Diese ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 38424-0
Telefax: +49 (0) 211 38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
Internet: www.ldi.nrw.de

oder Postanschrift:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Marianthi Milona · Journalistin · Alteburgerstr. 40, 50678 Köln · mobil GR: +30.6972.640464 · mobil D: +49.151.20553695 · e-mail: milonamarie@netcologne.de